Ventilation i hus

Frisk luft i självdragshus

I de flesta självdragshus fungerar inte ventilationen på de sätt som den en gång var tänkt. Vi har ofta bytt fönster eller tillägsisolerad. Vi har fått täta och energisnåla hus, men på tok för täta. Detta eftersom vi i många fall inte gjort nått åt ventilationen. Vi har lösningen.

Så förbättrar du ventilationen i ditt självdragshus

Enkelt och kostnadseffektivt sätt

Med vår lösning får du en fungerande ventilation och cirkulation. Detta till en kostnad som är långt under andra alternativ på marknaden