Om Klimat K7 ansluts till befintligt självdragssystem skall denna väljas.