Om Klimat K7 monteras i ytterväggen bör denna väljas